Tag Archives: institutionele catering

Verschillende vormen en contracten van catering

admin No Comments

Het woord ‘catering’ komt uit het Engels en wordt gebruikt voor het verzorgen van eten en drinken voor bedrijven of evenementen. Er bestaan verschillende soorten catering:
– Bedrijfscatering
– Institutionele catering (bijv. catering in ziekenhuizen etc.)
– Schoolcatering
– Inflight catering (bijv. catering aan boord van een vliegtuig)

Hierbij komt eigenlijk nog een aparte categorie kijken, namelijk de partycatering welke ook uit verschillende vormen bestaat:catering
– Publiekscatering (festivals)
– VIP-catering (skyboxen bij sportevenementen)
– Catering op eigen locaties
– Catering op willekeurige locaties

Overige soorten catering:
– Cast-, crew- en artiestencatering
– Actiecatering (cateraar ondersteunt een specifieke (commerciële of charitatieve) actie.

Naast verschillende vormen van catering bestaan ook verschillende soorten van contract afsluitingen in de catering branche:
– Open-boeksysteem: een uitgebreide begroting wijst aan wat door de opdrachtgever betaald dient te worden, dit bedrag kan verschillen (bij verandering aantal personen).
– Aanneemsom: hierbij wordt ook met een begroting gewerkt, alleen staat nu het bedrag vast, ongeacht het aantal personen.
– Resultaat contract: vorm van bonus-malus, het resultaat wordt gedeeld door cateraar en opdrachtgever.
– Commerciële catering: opdrachtgever huurt locatie en geeft op hoeveel mensen er komen. Tevens kan hij eisen stellen aan assortiment en prijs, het risico ligt bij de cateraar die als het ware zijn eigen restaurant runt op locatie.