Monthly Archives:december 2011

Horeca en catering pensioenpremie omhoog.

admin No Comments

Vanaf 1 januari gaat de pensioenpremie voor werknemers in de horeca en catering omhoog. De stijging van 14,3 naar 16,8 procent zal evenredig tussen werknemers en werkgevers verdeeld worden. Dit werd medegedeeld door Eiko de Vries, de bestuursvoorzitter van het pensioenfonds Horeca en Catering.
Eind dit jaar loopt het huidige pensioencontract voor de horeca en catering af, maar dat hoeft voor de werknemers geen nadelige gevolgen te hebben, alvorens de Vries.
De Vries stelt dat bepaalde afspraken gewoon door blijven lopen en er over de premieverhogingen al afspraken gemaakt zijn.

Volgens velen heeft het landelijke pensioenakkoord erg lang op zich laten wachten, uit de afspraken zijn echter nog geen wetten voortgekomen. Men heeft het er over dat je tot je 66ste moet doorwerken, maar dat is nog nergens in de wet terug te vinden. Men zal moeten wachten totdat de landelijke afspraken concreet gemaakt worden. De onderhandelingen zullen in het voorjaar van 2012 weer beginnen. Men heeft de verhogingen van pensioenpremise de afgelopen twee jaar uit de Sohor-pot (Stichting Overgangsregeling vervroegd uittreden voor het Horecabredrijf) betaald, welke speciaal bedoeld was voor de vut-regeling, welke echter afgeschaft is.

Momenteel heeft het pensioenfonds voor de horeca en catering een dekkingsgraad van 98 procent. Dit percentage ondergaat echter wel wat schommelingen. De Vries zegt dat hij niet kan ontkennen dat er minder geld in de kas is dan dat er nodig is. Zoals vele andere pensioenfondsen hebben ook zei met slechte economische perspectieven te maken. Daarvoor is wel een herstelplan samengesteld.